Audit. Váš audit ve správných rukou - Provádíme audity dle českých účetních standardů a IFRS.

Audit. Váš audit ve správných rukou - Provádíme audity dle českých účetních standardů a IFRS.

Poradenství. Neplaťte zbytečně vysoké daně. Zpracujeme všechny druhy daňových přiznání.

Poradenství. Neplaťte zbytečně vysoké daně. Zpracujeme všechny druhy daňových přiznání.

Účetnictví. Svěřte účetnictví profesionálům. Komplexně zpracované účetnictví, včetně mezd.

Účetnictví. Svěřte účetnictví profesionálům. Komplexně zpracované účetnictví, včetně mezd.

Feasibility study and CBA. Nevíte jak žádat o dotaci? - Vyhledáme pro vás dotační titul a zpracujeme žádost.

Feasibility study and CBA. Nevíte jak žádat o dotaci? - Vyhledáme pro vás dotační titul a zpracujeme žádost.

Merger and Acquisition. Chystáte se fúzovat nebo koupit firmu? - Bezpečně Vás provedeme i složitou akvizicí či fúzí firem.

Merger and Acquisition. Chystáte se fúzovat nebo koupit firmu? - Bezpečně Vás provedeme i složitou akvizicí či fúzí firem.

Financování firem. Nastartujte své podnikání vhodným úvěrem! Zajistíme výhodné financování Vašich projektů.

Financování firem. Nastartujte své podnikání vhodným úvěrem! Zajistíme výhodné financování Vašich projektů.

Znalecká činnost. Znalecké posudky v oboru ekonomika. Vypracujeme posudky, finanční analýzy, posoudíme podnikatelské záměry.

Znalecká činnost. Znalecké posudky v oboru ekonomika. Vypracujeme posudky, finanční analýzy, posoudíme podnikatelské záměry.

Představení společnosti AUDITCOM s.r.o.

AUDITCOM s.r.o. je poradenskou, účetní, daňovou a auditorskou společností, na trhu účetních a auditorských služeb jsme aktivní již od roku 2000. Působíme v regionu severní Moravy, zejména ve městech Havířov, Ostrava a přilehlého okolí. Máme bohaté zkušenosti s auditem účetních závěrek, vedením účetnictví, daňovým poradenstvím i poradenstvím při fúzích a akvizicích. Náš odborný tým Vám poskytne  komplexní, rychlé a profesionální služby v oblasti auditu, účetnictví a ekonomického poradenství.
 

Audit

 • audit účetní závěrky podle českých účetních předpisů,
 • audit účetní závěrky sestavené podle IFRS,
 • audit projektového účetnictví pro příjemce dotací z fondů EU,
 • audit účetní závěrky organizací v neziskovém a veřejném sektoru.

Daňové poradenství

 • odborné služby daňového poradce,
 • zpracování všech typů daňových přiznání,
 • zastoupení při daňové kontrole,
 • poradenství, jak platit daně včas a v optimální výši.

Vedení účetnictví

 • vedení  účetnictví Vaší firmy nebo společnosti,
 • vedení daňové evidence,
 • zpracování mezd,
 • účetní poradenství  při řešení složitějších účetních problémů,
 • příprava a sestavení řádné i mimořádné účetní závěrky,
 • zpracování souvisejících účetních evidencí (knihy analytické evidence, skladová evidence apod.),
 • zpracování všech typů daňových přiznání.

Fúze

 • poskytneme  komplexní servis při procesu akvizice a fúze,
 • identifikujeme vhodný cíl pro akvizici,
 • povedeme vyjednávání s představiteli zúčastněných společností,
 • zajistíme organizaci nákupního procesu a due diligence,
 • připravíme také smluvní dokumenty,
 • zpracujeme audity účetních závěrek a zahajovacích rozvah pro všechny zúčastněné společnosti.

Dotace

 • pomoc s nalezením vhodného dotačního titulu pro financování Vašeho projektu,
 • zpracování žádosti o dotaci,
 • studii proveditelnosti,
 • analýzu nákladů a přínosů,
 • auditorské ověření projektového účetnictví nebo finanční vypořádání dotace.

Další služby

 • znalecké posudky v oboru ekonomika,
 • pomoc při financování podnikání (zpracování žádosti o úvěr, jednání s bankami, ověření průchodnosti žádosti o úvěr).

 

Sídlo firmy

Vedení účetnictví Havířov, Ostrava

Těšínská 1100/50a,
736 01 Havířov-Bludovice
Tel: + 420 596 420 335
      + 420 596 420 336
Internet: http://www.auditcom.cz
E-mail: auditcom@auditcom.cz

 

Aktuality